Suwerenność żywnościowa! Pomówmy o tym w Lublinie

| 24 maja 2024

Aplikacja Pola na Forum Gen

Suwerenność żywnościowa! Pomówmy o tym w Lublinie - Aplikacja Pola na Forum Gen

W najbliższych miesiącach nas zespół będzie zajmował się tematyką bezpieczeństwa żywnościowego. Piętrzące się problemy w sektorze rolno-spożywczym wskazują jednoznacznie, że produkcja, przetwórstwo, transport i kontrole żywności są elementem bezpieczeństwa narodowego. Najbliższą okazją do omówienia tej tematyki, będzie Forum Gen.

Klub Jagielloński, wydawca aplikacji Pola, realizuje projekt o tematyce bezpieczeństwa żywnościowego, w jego ramach odbędzie się szereg dyskusji, które pomogą nam stworzyć kompleksowy raport. Chcielibyśmy, aby nasza publikacja uwzględniała realne wyzwania i bariery rolnictwa oraz całej branży rolno-spożywczej.

Raport zostanie zaprezentowany jesienią na konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa żywnościowego z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, ekspertów, dziennikarzy przedsiębiorców i rolników.

Pierwsza okazja do poruszenia tej tematyki już za kilka tygodni. 7 czerwca w Lublinie podczas Forum Gen odbędzie się panel na temat bezpieczeństwa żywnościowego, w którym udział wezmą: Marcin Gryn - prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni około 120 hektarów w regionie Zamojszczyzny. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajmuje stanowisko wiceprezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. W 2019 roku był uczestnikiem wymiany młodych rolników pomiędzy Polską a Teksasem organizowaną przez w.w. związek.

Bartosz Mielniczek - Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. rolnictwa. Prawnik, zawodowo zajmuje się doradztwem podatkowym dla spółek krajowych i zagranicznych. Prywatnie mąż i ojciec.

Adam Nowak - Polski polityk, działacz społeczny, w latach 2018-2023 Prezes ZK Związku Młodzieży Wiejskiej, w latach 2021-2023 Wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), od 2022 r. Wiceprezes ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, od 2024 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Panel poprowadzi Szymon Mogoń - Prezez Związku Młodzieży Wiejskiej

Rejestracja na wydarzenie jest darmowa: https://forumgen.pl/

W dodatku podczas Forum Gen o godzinie 12:00 Koordynator aplikacji Pola, Mateusz Perowicz poprowadzi warsztaty na temat świadomości konsumenckiej.

oila/

no title

Zobacz jak rozwija się Aplikacja Pola i wspomóż ją!

Dowiedz się co możesz jeszcze zrobić, aby wspierać polskich producentów.

Zobacz także:

APLIKACJA POLA