Petycja w obronie rozwoju gospodarczego

| 20 lutego 2024

CPK, atom i zbrojenia to tematy ponad podziałami

Petycja w obronie rozwoju gospodarczego - CPK, atom i zbrojenia to tematy ponad podziałami

Nie mieszamy się do polityki i oczekujemy tego samego. Polityka nie powinna przeszkadzać w realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, które zdeterminują rozwój Polski na dekady.

Właśnie dlatego wydawca aplikacji Pola, Klub Jagielloński, uruchomił petycję, której celem jest m.in. zbudowanie konsensusu politycznego, wokół najważniejszych projektów gospodarczych. Dotyczy tego punkt 3. petycji. Na stronie inicjatywy czytamy:

„Dlatego w związku ze zbliżającą się drugą rocznicą wybuchu wojny apelujemy do klasy politycznej – Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałek Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich klubów oraz partii mających reprezentację w nowym Sejmie – o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zakończenia kryzysu ustrojowego oraz wypracowania ram budowy ponadpartyjnego porozumienia w najważniejszych z perspektywy bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej Polski kwestiach.

             Oczekujemy od Państwa:

1. Zadeklarowania gotowości przystąpienia do rozmów na rzecz zakończenia sporów o praworządność i sądownictwo drogą zmiany Konstytucji RP. Wnioskujemy o przedstawienie przez Państwa urzędy i formacje założeń brzmienia treści nowelizacji Konstytucji, która byłaby akceptowalną dla Państwa treścią przepisów ustawy zasadniczej w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Powstrzymania się od dalszych działań mogących eskalować poziom chaosu prawnego oraz konfliktu politycznego, społecznego i instytucjonalnego. Apelujemy, by co najmniej do momentu konstytucjonalizacji nowego kompromisu ustrojowego ws. Trybunału Konstytucyjnego zaprzestali Państwo prowadzenia i popierania działań budzących istotne wątpliwości w zakresie ich konstytucyjności. Również wtedy, gdy są to wątpliwości podnoszone przez Państwa politycznych konkurentów.

3. Wyłączenia z przestrzeni bieżącej walki międzypartyjnej tematów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz pozycji geoekonomicznej Polski: kwestii zbrojeń, budowy elektrowni jądrowych i kontynuacji racjonalnych ekonomicznie projektów infrastrukturalnych. Uważamy za naturalne, by wszystkie decyzje w tym zakresie były prowadzone z zachowaniem ich najwyższej legitymizacji przekraczającej granice obozów politycznych, podziału na rządzących i opozycję. Dlatego proponujemy – i apelujemy w szczególny sposób do Pana Prezydenta o rozważenie skorzystania z prerogatyw w tym zakresie – by te trzy obszary były przedmiotem cyklicznych, cokwartalnych spotkań w ramach posiedzeń konstytucyjnych organów: Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Rady Gabinetowej. Wierzymy, że taka formuła zagwarantuje pełną przejrzystość procesu decyzyjnego w sprawie zbrojeń, rozwoju elektrowni jądrowych, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego czy portu kontenerowego w Świnoujściu”.

Pod apelem Klubu Jagiellońskiego może podpisać się każdy, komu na sercu leży pomyślność Rzeczypospolitej i tak jak inicjatorzy listu oczekują od klasy politycznej konsensusu w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Link do petycji: https://klubjagiellonski.pl/petycje/czas-skonczyc-te-wojne-podpisz-apel24-pl/

Pod petycją podpisało się 24 ekspertów i komentatorów z różnych środowisk. Oto pełna lista:

Jacek Bartosiak, Arleta Bojke, Marek Budzisz, Filip Dąb-Mirowski,

Antoni Dudek, Jakub Dymek, Marcin Giełzak, Mateusz Grzeszczuk,

Beata Górka-Winter, Igor Janke, Wojciech Jakóbik, Monika Jaruzelska,

Kacper Kita, Marcin Kuśmierczyk, Paweł Musiałek, Kaja Puto,

Bartłomiej Radziejewski, Katarzyna Sadło, Tomasz Samołyk, Jan Śpiewak,

Łukasz Warzecha, Maciej Wilk, Krzysztof Wojczal,  Tomasz Wróblewski, Patrycjusz Wyżga.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o-N_i8z07K0

no title

Zobacz jak rozwija się Aplikacja Pola i wspomóż ją!

Dowiedz się co możesz jeszcze zrobić, aby wspierać polskich producentów.

Zobacz także:

APLIKACJA POLA