Wspieramy polskie firmy - oto Przyjaciele Poli:

Przyjaciele Poli

Jak rozpoznać polską firmę?

Można to ustalić weryfikując kilka czynników. Nasz program kierowany jest do przedsiębiorstw, które spełniają poniższe kryteria:

 • są zarejestrowane w Polsce;
 • posiadają 100% polskiego kapitału;
 • prowadzą produkcję na terenie naszego kraju;
 • tworzą wykwalifikowane miejsca pracy;
 • nie są częścią zagranicznego koncernu.

Ponadto przedsiębiorstwo musi charakteryzować się nieposzlakowaną opinią na swój temat oraz aktywnie angażować się w działania podejmowane na rzecz promocji patriotyzmu gospodarczego w Polsce.

Czym jest Klub Przyjaciół Poli?

Głównym celem Klubu Przyjaciół Poli jest promocja oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu silnego środowiska społeczno-biznesowego, które poprzez kooperację i wspólne działania przyczyni się do popularyzacji mody na patriotyzm gospodarczy.

Klub Przyjaciół Poli

Co zyskuje przyjaciel Poli?

 • Znak Towarowy Polski produkt - 100 pkt Pola
 • Stworzyliśmy własne oznaczenie Polski produkt - 100 pkt Pola przeznaczone wyłącznie dla produktów, które uzyskały w naszym algorytmie maksymalny wynik 100 punktów. Będzie to tym samym pierwszy znak towarowy, którego pojawienie się na etykiecie jest poparte merytoryczną analizą danego przedsiębiorstwa.

  Głównym powodem rozszerzenia naszej działalności są doświadczenia związane z oznaczeniami funkcjonującymi na polskim rynku spożywczym. W większości przypadków w sposób jednoznaczny sugerują one polskie pochodzenie produktów, chociaż po zweryfikowaniu ich producentów okazuje się, że są własnością zagranicznych podmiotów. Znak Polski produkt - 100 pkt Pola jest naszą odpowiedzią, która w formie prostego graficznego przekazu umożliwi szybką weryfikację produktu, co będzie szczególnie ważne dla osób niekorzystających z urządzeń mobilnych.

 • Ekspozycja informacji o firmie
 • Oprócz samego znaku towarowego status Przyjaciela Poli jest jednoznaczny z aktywnym udziałem w rozwoju aplikacji Pola. Zabierz ja na zakupy, którą używa już ponad 750 000 użytkowników. Informacja o firmie znajduje w specjalnych zakładkach w aplikacji oraz na naszej stronie internetowej, dzieki czemu każdy konsument może poznać historię oraz profil działalności wszystkich współpracujących z Klubem Jagiellońskim przedsiębiorstw. Dodatkowo po zeskanowaniu produktu należącego do Przyjaciela Poli użytkownik zostanie poinformowany o jego specjalnym statusie.

 • Działalność promocyjna oraz społeczna
 • Wszyscy Przyjaciele Poli mają możliwość aktywnego udziału w prowadzonych przez nas kampaniach społecznych oraz internetowych, mających na celu popularyzację polskich firm i patriotyzmu gospodarczego wśród obywateli.

Dołącz do Przyjaciół Poli

Koordynator projektu Mateusz Perowicz

[email protected], tel. 660 010 034

APLIKACJA POLA